EKS BUSS

Resevillkor

För resor med Eks Buss gäller följande särskilda resevillkor, samt de allmänna resevillkoren för paketresor framtagna av konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins samarbetsorganisation.

Särskilda resevillkor:

 • Vid anmälan till flerdagsresor utsändes faktura / resebevis, varefter likvid skall inbetalas till post- eller bankgiro som angives på handlingen. Post- eller bankkvitto gäller. Sista betalningsdag 30 dagar före avresa.
 • Vid anmälan till endagsresa med biljett till teater eller konsert, utsändes dessa mot postförskott, med senaste betalningsdag 30 dagar före resedag.
 • Vid anmälan till övriga dagsresor, erlägges betalningen på bussen.
 • Avbeställningsskydd ingår i resans pris. Regler enligt Allmänna Resevillkor.
 • Rökning är förbjuden på alla bussar.
 • Giltigt pass måste medföras på resa utanför Norden.
 • Statlig resegaranti är ställd enligt resegarantilagen.
 • För inställd konsert eller teater p.g.a. sjukdom eller annan orsak utanför vår kontrollmöjlighet ansvaras ej. Teaterbiljetten återlöses enligt teaterns villkor.
 • Betald konsert- teaterbiljett, återlöses inte vid avbeställning, om biljetten ej kan återsäljas, och då med exp.kostnad på 45 SEK
 • För avbeställning tidigare än 30 dagar, och resan ej är betald, utgår ingen avgift.
 • Minimiantal för resans genomförande är 25 deltagare.


 Eks Buss tel: 0512-120 90 fax: 0512-339 09 e-mail: infoeksbuss.se om cookies